minpo

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija  iz Europskog fonda za regionalni razvoj!

 

U sklopu provedbe projekta ”Jačanje konkurentnosti društva razvojem web aplikacije Travelapps-services” sukladno prilogu 4. “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi” SUNTURIST d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

 

Nabava računalne i mrežne opreme te njeno umrežavanje

 

Odluka o odabiru najbolje ponude.pdf

Obavijest_o_nabavi_(OoN).pdf

Dokumentacija-za-nadmetanje.zip

Dokumentacija_za_nadmetanje.pdf

 

————————————————————————————————————————————–

Projekt je sufinancirala Europska unija  iz Europskog fonda za regionalni razvoj!

 

U sklopu provedbe projekta ”Jačanje konkurentnosti društva razvojem web aplikacije Travelapps-services” sukladno prilogu 4. “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi” SUNTURIST d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

 

Nabava softvera, multifunkcionalnog fotokopirnog uređaja, servera, računalne opreme i fotoaparata s kamerom u sklopu provedbe projekta „Jačanje konkurentnosti društva razvojem web aplikacije Travelapps-services“

Odluka_o_odabiru_najbolje_ponude.pdf

Obavijest_o_nabavi.pdf

dokumentacija-za-nadmetanje.zip

 

————————————————————————————————————————————–

 

Projekt je sufinancirala Europska unija  iz Europskog fonda za regionalni razvoj!

 

U sklopu provedbe projekta ”Jačanje konkurentnosti društva razvojem web aplikacije Travelapps-services” sukladno prilogu 4. “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi” SUNTURIST d.o.o. objavljuje slijedeće postupke javne nabave:

 

Izrada web aplikacije i web stranice

 

Obavijest_o_nabavi.pdf

Dokumentacija_za_nadmetanje.zip

Zapisnik_o_otvaranju_i_ocjenjivanju_ponuda.pdf

Odluka_o_odabiru.pdf