EU projekt

Naziv projekta – Jačanje međunarodne konkurentnosti društva povećanjem poslovne suradnje s inozemnim partnerima

Kratki opis projekta - Dana 09.07.2019., poduzeće SUNTURIST d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Jačanje međunarodne konkurentnosti društva povećanjem poslovne suradnje s inozemnim partnerima“, Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.16.0050. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Cilj projekta je internacionalizacija poslovanja tvrtke SUNTURIST d.o.o. kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima. Tvrtka će ovim projektom provesti prezentiranje svojih usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu te provesti analizu inozemnog tržišta u svrhu daljnje internacionalizacije poslovanja. Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje međunarodne konkurentnosti društva. Ciljana skupina ovog projekta su zaposlenici, klijenti, partneri, dobavljači i šira javnost. Projekt se planira provesti nastupom na inozemnim sajmovima na tržištu EU, tiskom promotivnih materijala i aktivnostima vidljivosti.

Konačni cilj je rast prodaje za minimalno 10% u razdoblju 1 godine od završetka provedbe projekta te povećanje raspoznavanja brenda Sunturist u Poljskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Francuskoj.

Ukupna vrijednost projekta – 154.680,63 €
Prihvatljivi troškovi – 93.546,35 €
EU sufinanciranje projekta – 79.514,40 €
Razdoblje provedbe projekta – 20.02.2019. – 30.04.2023.
Kontakt osoba za više informacija – Luka Škunca,
Email: info@sunturist.com, Tel.: +385 56 661 211

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SUNTURIST d.o.o.
crosschevron-down