Blog Detail

Home > Uncategorized > EU projekt

EU projekt

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta – Jačanje konkurentnosti društva razvojem web aplikacije Travelapps-services

 

Kratki opis projekta – Dana 14.02.2017., poduzeće Sunturist d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „ Jačanje konkurentnosti društva razvojem web aplikacije Travelapps-services“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.03.0040. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Projektom će se utjecati na uvođenje i optimiziranje 13 poslovnih procesa poduzeća uključujući strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, nabava, prodaja, informatička podrška, upravljanje poslovanjem, upravljanje odnosa s kupcima te upravljanje kvalitetom.

 

Ciljevi projekta – Opći cilj projekta je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima RH. Uvođenjem naprednih IKT rješenja tvrtka Sunturist d.o.o. značajno će poboljšati poslovne procese i time ostvariti specifični cilj. Specifični ciljevi projekta su: Integriranje poslovnih funkcija i poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima, te poboljšanje tržišnog položaja poduzeća te povećanja konkurentnosti poslovanja.

 

Očekivani rezultati projekta –

 

 • Nabavljena i implementirana web aplikacija i web stranica
 • Nabavljene nove licence
 • Nabavljena nova IKT oprema
 • Zaposleno 6 novih djelatnika do 2019. godine
 • Educirano 8 zaposlenika za rad na softveru
 • Educirano 2 djelatnika za rad u programu za obradu podataka
 • Objavljena 2 članka – jedan na našoj mrežnoj stranici sunturist.hr   te drugi u stručnoj reviji UHPA
 • Odobreni projektni izvještaji te provedena revizija projekta.

 

Isto tako, provođenje aktivnosti projekta dovesti će do sljedećih rezultata (u periodu od 2 godine nakon završetka provedbe projekta u odnosu na prihod u godini prije podnošenja projektne prijave):

 • povećanjem produktivnosti za 40,5%,
 • povećanjem otvorenih radnih mjesta za 46,15% (sa 13 na 19)
 • povećanjem poslovnih prihoda za 281,2%,
 • povećanjem prihoda od izvoza za 291,3%,
 • smanjenja troškova printanja – za 40%,
 • smanjenjem buka i potrošnje električne energije za 30%
 • smanjenje troškova telefona za barem 40%
 • smanjenje vremena za izradu ponuda za barem 40%

 

Ukupna vrijednost projekta – 1.452.619,26 kn

Prihvatljivi troškovi – 1.115.303,79 kn

EU sufinanciranje projekta – 1.003.773,41 kn

Razdoblje provedbe projekta – prosinac 2016. do prosinac 2017.

Kontakt osoba za više informacija – Luka Škunca, luka.skunca@sunturist.com, +385 98 349-270

 

Više informacija na:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Sunturist d.o.o.

Tags:

Share via
Send this to a friend